Zoralux Nitro emajl

Završne boje za metal i drvo

Završni premaz na bazi nitroceluloze, sintetičkih smola i odabranih pigmenata. Koristi se za zaštitu u neagresivnoj sredini drvenih površina u enterijeru i metalnih površina u enterijeru i eksterijeru. Karakteriše se brzim sušenjem i dobrim razlivanjem.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Pre upotrebe boju mešanjem homogenizovati. Nanosi se u dva sloja. Za zaštitu metala u sistemu sa Zoralux Nitro osnovnom bojom. Za zaštitu drvenih površina koristi se u sistemu sa Elaton Nitro
lakom osnovnim. Razređivač nitro 5350. Za pranje alata koristiti nitro razređivač.

SUŠENJE: Suv na dodir za 10-15 minuta, ponovno nanošenje moguće posle 2 h.

POTROŠNJA: 9-11 m2/l za jedan sloj.

SKLADIŠTENJE: u suvom prostoru na temperaturi od +50C do +250C.