Distanceri I visilice

GIPS KARTON SISTEM

ANKER VISILICA SA OPRUGOM
Primena: služi kao visilica za spuštene gips-karton plafone

DISTANCER

Primena: služi kao direktan držač metalne podkonstrukcije
Vrste: 75,125mm

KRSTASTA SPOJNICA
Primena: služi za spajanje konstrukcije u dva nivoa

ŽICA SA UŠICOM
Primena: služi kao nosač metalne podkonstrukcije
Vrste: 25,50,100,200mm

PVC LUČNI PROFIL
Primena: služi za zaštitu ivica lučnih svodova
Vrste: 20x20x2500mm

VIJAK ZA GIPS KARTON PLOČE
Primena: služi kao pričvršćivanje GK ploča
Vrste: 3,5*25,35,45,55…mm