BITULIT

HIDROIZOLACIJE

Bitulit je hidroizolacioni materijal sa organskim rastvaračem. Primenjuje se kao hladan, prdhodni premaz i kao podloga u sistemu hidroizolacionih traka. Koristi se za izolaciju temelja, zidova, podova, ravnih krovova i terasa, i kao zaštita metala od korozije, drveta od vlage i vode i vodovodnih cevi.

Način primene i potrošnja:
Nanosi se u hladnom stanju, premazivanjem četkom ili valjkom, u jednom sloju na temperaturi iznad 10℃. Bitulit se pre i tokom upotrebe održava u tečnom stanju mešanjem. Površina mora biti suva i očišćna.
Potrošnja je zavisna od poroznosti podloge, i iznosi od 0,3 do 0,5kg/m2.