KAMENA VUNA

IZOLACIJE

Primena: služi kao termo-zvuĉna izolacija krovova, zidova ,podova..

Vrste: 35-200kg/m3