Zoralux Uljana boja

OSNOVNE BOJE ZA METAL I DRVO

Osnovni, jednokomponentni, antikorozivni premaz za zaštitu metalnih površina. Koristi se za zaštitu novih ili već bojenih metalnih površina. Odlikuje ga: odlična adhezija na podlogu, dobra pokrivnost, mat izgled i jednostavna primena.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Pre upotrebe boju mešanjem homogenizovati. Nanosi se u jednom ili dva sloja na prethodno očišćenu i odmašćenu površinu u sistemu sa Zoralux emajl lakom. Za razređenje koristiti Razređivač uljani 5220, od 5-8% za četku i valjak, 10-15% za pištolj. 

SUŠENJE: Suv na dodir za 3 - 6 sati, ponovno nanošenje nakon 24 sata.

POTROŠNJA: 9-11 m²/l za jedan sloj.

SKLADIŠTENJE: U suvom prostoru na temperaturi od 5°C do 25°C.

PAKOVANJE: 0,75l, 2,5l i 25kg