Duropal Nitro emajlakcija 409,00

Završne boje za metal i drvo

Završni premaz za zaštitu metalnih površina u hemijski neagresivnim sredinama i drvenih površina, nameštaja od masivnog i furniranog drveta u sistemu sa Nitro lakom osnovnim. Premaz karakteriše brzo sušenje i dobro razlivanje.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Boju mešanjem homogenizovati. Nanosi se u dva sloja. Za zaštitu metalnih površina nanosi se u dva sloja u sistemu sa Duropal Nitro osnovnom bojom. Za zaštitu nameštaja od masiva ili furniranog drveta
koristi se u sistemu sa Elaton nitro lakom osnovnim. Nanosi se četkom, valjkom špricem, airless uređajem. Razređivač nitro-5350. 

SUŠENJE: Suv na dodir za 10-15 minuta, ponovno nanošenje moguće posle 2 h.

POTROŠNJA: 9-11 m2/l za jedan sloj.

SKLADIŠTENJE: U suvom prostoru na temperaturi od +5 C do +25 C.

PAKOVANJE: 0,7l; 20kg